НАДЪ̀ДРЯНЕ

НАДЪ̀ДРЯНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надъдрям и от надъдрям се; наприказване, наговорване2, наговаряне2, набърборване, набъбряне, надумване2, надърдорване.

Списък на думите по буква