НАДЪ̀ЛГИЧКО

НАДЪ̀ЛГИЧКО нареч. Рядко. Умал. от надълго; надлъжко. Тя обича да разказва по-надългичко всяка история.

Списък на думите по буква