НАДЪ̀НВАНЕ

НАДЪ̀НВАНЕ1, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от надънвам и от надънвам се.

НАДЪ̀НВАНЕ

НАДЪ̀НВАНЕ2, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от надънвам се; натъпкване, наблъскване, надумкване, набумкване.

Списък на думите по буква