НАДЪ̀НКВАНЕ

НАДЪ̀НКВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надънквам; набиване1, надънване1.

Списък на думите по буква