НАДЪРВЯ̀ВАНЕ

НАДЪРВЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надървявам и от надървявам се; натупване, набъхтване, надънване, надънкване, надървяне.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква