НАДЪ̀РВЯНЕ

НАДЪ̀РВЯНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надървям и от надървям се.

Списък на думите по буква