НАДЪРДО̀РВАМ

НАДЪРДО̀РВАМ, -аш, несв.; надърдо̀ря, -иш, мин. св. -их, св., прех. Разг. Пренебр. Дърдоря, изказвам много неща (обикн. глупости или празни приказки); наговорвам2, наговарям2, набърборвам, набъбрям, надумвам2. надърдорвам се, надърдоря се страд.

НАДЪРДО̀РВАМ СЕ несв.; надърдо̀ря се св., непрех. Разг. Пренебр. Дърдоря до насита; наприказвам се, наговорвам се2, наговарям се2, набърборвам се, набъбрям се, надумвам се2, надъдрям се.

Списък на думите по буква