НАДЪРДО̀РВАНЕ

НАДЪРДО̀РВАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Пренебр. Отгл. същ. от надърдорвам и от надърдорвам се; наприказване, наговорване2, наговаряне2, набърборване, набъбряне, надумване2, надъдряне.

Списък на думите по буква