НАДЪ̀РЖАНЕ

НАДЪ̀РЖАНЕ1, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надържам1 и от надържам се; твърдене.

НАДЪ̀РЖАНЕ

НАДЪ̀РЖАНЕ2, мн. -ия, ср. Спец. Отгл. същ. от надържам2 и от надържам се. При сглобяване на полата срещането на центровете предпазва от разместване, надържане или разтегляне на шевовете. Н. Афлатарлиева и др., ТДО, 67.

Списък на думите по буква