НА̀ДЪХ

НА̀ДЪХ, мн. няма, м. Остар. Книж. Внушение, замисъл. Срещат се песни и за по-нови исторически събития,.. Посред тези сухи, без поетически надъх съчинителства щастливо изключение прави доста популярната в Западните български покрайнини песен "Смъртта на млад Димитър". Б. Ангелов, ЛС, 66. Той ги [песните] напява в нова форма, придава им особен свой смисъл,.., какъвто може да им даде само певец с модерен надъх. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 170.

Списък на думите по буква