НАДЯ̀ДАНЕ

НАДЯ̀ДАНЕ1 ср. Диал. Отгл. същ. от надядам и от надядам се; надяждане.

НАДЯ̀ДАНЕ

НАДЯ̀ДАНЕ2, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надядам се; закачка, задявка, подигравка.

Списък на думите по буква