НАДЯ̀ЖДАНЕ

НАДЯ̀ЖДАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ.

от надяждам и от надяждам се. Шампионът по надяждане Хирофуми Накаджима,.. изяде в Ню Йорк 19 хотдога за 12 минути. 24 часа, 1998, бр. 179, 30

Списък на думите по буква