НАДЯ̀ЛКВАНЕ

НАДЯ̀ЛКВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надялквам и от надялквам се; надялване.

Списък на думите по буква