НАДЯ̀НВАНЕ

НАДЯ̀НВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надянвам и от надянвам се; надяване1, надянуване.

Списък на думите по буква