НАДЯ̀НУВАНЕ

НАДЯ̀НУВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от надянувам и от надянувам се; надяване1, надянване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква