НАЕДНЪ̀Ж

НАЕДНЪ̀Ж нареч. Диал. Наведнъж, на един път. "Кое че се лудо младо найме / да издои деветстотин кози / и наеднъж млеко да изпие?" Нар. пес., СбНУ XLIV, 40.

— Друга форма: наедна̀ж.

Списък на думите по буква