НАЕДРЯ̀ВАНЕ

НАЕДРЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от наедрявам.

Списък на думите по буква