НАЀЖВАМ

НАЀЖВАМ, -аш, несв.; наѐжа, -иш, мин. св. -их, св., прех. 1. Правя нещо (бодли, козина, косми) да настръхне, да щръкне; ежа. Тя [котката] го подуши и отмина. Наежи козина, загледа звездите и проточено замяука. М. Грубешлиева, ПП, 108.

2. Прен. Разг. Настройвам някого враждебно по отношение на другиго или на нещо. Говореше се, че господарите щели да въведат тонгата, което смути работниците, наежи ги и те започнаха да шушукат за стачка против тонгата. Ст. Мокрев, ПСН, 41-42. "Аз, каже, на тиранско правителство не слугувам!" .. Какво го е наежило, не знам. Ив. Вазов, Съч. Х, 81.

НАЀЖВАМ СЕ несв.; наѐжа се св., непрех.

1. За козина, перушина, бодли, косми на животно — настръхвам, щръквам, изправям се. От Дамяновата плевня излиза куче.. Спира до вратничето, вдига глава срещу слънцето .. После изведнъж наостря уши и се наежва. С. Северняк, ИРЕ, 13. // Разг. За коса, мустаци — настръхвам, щръквам. Околийският началник се усмихна накриво и полупрезрително с тънките си устни,.. Капитан Мирковски улови тая усмивка, намръщи се засегнат и коравите му мръсни мустаци .. се наежиха. П. Вежинов, ВП, 33. Тогава усетих, че косата ми се наежи. Напипах наганта и като сложих пръста на курока, тогава се малко посъвзех. Рекох си: "Ако е човек — ще го застрелям!" Н. Хайтов, ДР, 48.

2. Прен. Разг. За човек — проявявам, изразявам враждебност, нападателност; наострям се. Досега него [момчето] никой не беше го обиждал. Скочи пъргаво, наежи се, готово да повали в прахоляка сина на хазаина. Сл. Македонски, ЕЗС, 48. Злоезичието на всички тия доброжелатели раздухва с такава сила ненавистта между сватовете, че самите млади съпрузи се наежват един срещу друг, защото кръвта вода не става. Св. Минков, РТК, 174. // За животно или птица — силно се раздразвам, проявявам враждебно отношение. Ето и сега, щом чу щракането на ключалката, Хектор залая радостно и се хвърли към стопанина си. Но като видя кученцето в ръцете му, наежи се. Ив. Планински, БС, 30.

Наежил съм се като баба Марта. Разг. Имам намръщен, враждебен мрачен вид. Наежил съм се като еж (таралеж). Разг. 1. Измръзнал съм много, настръхнал съм от студ. 2. Настроил съм се враждебно, нападателно.

Списък на думите по буква