НАЀЖЕНО

НАЀЖЕНО. Нареч. от наежен (в 3 знач.); враждебно, сърдито. При някакъв по-особен случай и при изключително настроение, Ило се напиваше до оскотяване.., връщаше се у дома си късно след полунощ, будеше всички,.., гледаше ги наежено. Г. Караславов, Т, 62. Койно, който досега наежено стоеше край очуканите снопи, изведнаж трепна.., грабна бухалката и с безумни от гняв очи, замахна върху кмета. Х. Русев, ПС, 162. Бяха брадясали едри мъжаги, наежено стиснали карабини, затъкнали в поясите си дълги ножове, наметнали черни шаячни пелерини. Ц. Драгойчева, ПД, 32.

Списък на думите по буква