НАЀЗДНИЦИ

НАЀЗДНИЦИ мн., ед. (рядко) наѐздник, м. Зоол. Насекоми от семейство ципокрили, чиито личинки паразитират по телата на други насекоми, поради което се използ‑

ват в борбата срещу някои вредители в селското стопанство. Ichneumonidae.

Списък на думите по буква