НАЕЛЕКТРИЗЍРАМ

НАЕЛЕКТРИЗЍРАМ, -аш, несв. и св., прех. 1. Физ. Възбуждам електричество в някое тяло, придавам му електрически свойства. Още в началото на 18 столетие физиците знаели, че всяко наелектризирано или магнетизирано тяло влияе върху другите тела, като ги наелектризира или магнетизира дори и тогава, когато се намират на известно разстояние от него. Вл. Харалампиев, ПСС, 35.

2. Прен. Докарвам до висока степен на емоционално напрежение, възбуда някого или нещо; възбуждам, въодушевявам, възпламенявам. Той .. се оказа един пламенен оратор, способен да наелекризира с логичността на доводите и с искреността на убежденията си цялата маса народ. Ал. Константинов, Съч. I, 139-140. Тия думи имаха поразителен ефект и аз още помня как силно ме наелектризираха. Ив. Вазов, НО, 18. Тук, по тие села твърде лесно можах да съставя или по-добре да подновя старите революционни общества, защото преди мене кракът на Дякона е посещавал тие села, той най-напред е наелектризирал тукашното население. З. Стоянов, ЗБВ I, 344. Бунтовната реч наелектризира духовете. наелектризирам се страд. Дадено тяло може да се наелектризира и чрез допиране до наелектризирано тяло. Физ. VIII кл, 1965, 11.

НАЕЛЕКТРИЗЍРАМ СЕ несв. и св., непрех. 1. Физ. Придобивам електрически свойства в резултат на външно въздействие. При наелектризиране чрез триене винаги участвуват две разнородни тела. За да установим дали и двете тела се наелектризират и какви са електрическите им товари, служим си с два стъклени кръга, единият от които е обвит с вълнен плат. Физ. Х кл, 1965, 106. Телата се наелектризират и при удар. Физ. Х кл, 1965, 104.

2. Прен. Възбуждам се, достигам до висока степен на емоционално напрежение, възбуда; въодушевявам се, възбуждам се, настръхвам. Директорът разгледа предстоящия план и хората се наелектризираха. Д. Кисьов, Щ, 427. При тези думи залата се наелектризира.

Списък на думите по буква