НАЕЛЕКТРИЗЍРАН

НАЕЛЕКТРИЗЍРАН, -а, -о, мн. -и. Прич. мин. страд. от наелектризирам и от наелектризирам се като прил. 1. Физ. Който притежава положителен или отрицателен електричен заряд, товар. Още в началото на 18 столетие физиците знаели, че всяко наелектризирано или магнетизирано тяло влияе върху другите тела, като ги наелектризира. Вл. Харалампиев, ПСС, 35. При изригването в наелектризирания .. въздух припламват ослепителни светкавици, тътнежът на които се слива с грохота на вулкана. Хр. Тилев, В, 11.

2. Прен. За човек — който е в състояние на силна възбуда; възбуден, въодушевен. Лесно би могъл злополучният министър на полицията да се справи с невинната история на кадънчето и с наелектризираната тълпа, ако би бил на мястото си! М. Кремен, РЯ, 214. // За среда, обстановка — в който се усеща силна, крайна степен на възбудено състояние, на емоционално напрежение. Щерьо поиска да смекчи наелектризираната атмосфера и предложи няколко електроженисти да отидат в неделя и наново да заварят повредените кранове. Д. Кисьов, Щ, 457. Тая наелектризирана обществена атмосфера диреше свой израз в литературата. Преживяваше се време на подем, на революционен размах. НК, 1958, бр. 39, 1.

Списък на думите по буква