НА̀ЕМ

НА̀ЕМ м. Сума, която наемателят заплаща на собственика, наемодателя, обикн. периодично за временно ползуване на нещо. Не можах да схвана нищо от руския ѝ език, но съобразих, че тя желае да ѝ предплатя половината наем, както е обичаят. Ив. Вазов, Съч. ХVI, 173. Всички такси, застраховки, наем за шлеповете, наем за влекача и

за товара, който влачи — всичко това щеше да се плаща въз основа на натовареното тегло. П. Спасов, ХлХ, 210. Хазаите бяха млади, бездетни, донякъде стиснати и дребнави, но много почтени хорица. Старшията веднага забеляза това и се съгласи на не много ниския наем, който поискаха. Д. Димов, Т, 89. Стар ерген, Йонко Острото имаше градини, добитък, лозя, колиба.. Събираше наеми от къщите и дюкяните си в най-хубавите места на града. Ст. Мокрев, ЗИ, 276.

Давам си задника под наем. Разг. Грубо. В услуга съм на някого или на много хора. Под наем. Срещу заплащане за времнно ползуване. Беше обикновена провинциална къща на един етаж, с четири стаи, три от които се даваха под наем. К. Константинов, ППГ, 318. Баща му, старият воденичар Иван Трифонов, от дълги години вземаше под наем воденици и с това си вадеше хляба. Г. Караславов ОХ I, 409. Селяните се наговаряха едни други да си помагат на оран. Купуваха и продаваха добитък и търсеха ниви под наем. К. Петканов, СВ, 193. Свободен наем.Ненормиран наем, който се определя от договарящите се страни. Една юнска вечер .. аз се отбих в старото селище да питам за квартира на свободен наем. К. Калчев, ДНГ, 59. — Добър ден! .. Имали сте свободна стая...? — Квартира? Господи! — въздъхна хазайката .. — На свободен наем. Н. Каралиева, Н, 111.

Списък на думите по буква