НАЀМНА

НАЀМНА1. Вж. нае мвам1 и наемнувам1.

НАЀМНА

НАЀМНА2. Вж. наемвам2 и наемнувам2.

НАЀМНА

НАЀМНА СЕ1. Вж. наемвам се1.

НАЀМНА

НАЀМНА СЕ2. Вж. наемвам се2.

Списък на думите по буква