НАЕМОДА̀ТЕЛКА

НАЕМОДА̀ТЕЛКА ж. Жена наемодател.

Списък на думите по буква