НАЕРГЀНУВАМ

НАЕРГЀНУВАМ СЕ, -аш се, св., непрех. Ергенувам дълго, до насита. — Ще си намери някоя красива другарка и ще отиде подире ѝ,.. Ала не е чудно да се върне, като се наергенува. Ем. Станев, ПЕГ, 108-109. "Дай ми, Боже, ден неделя, / ден неделя, нощ година, / да се ерген наергенува, / да се мома намомува". Нар.пес., СбВСт, 213.

Списък на думите по буква