НАЀСЕН

НАЀСЕН нареч. 1. През есента, която идва. Пък за наесен трябва да вземем мерки отрано.. Тор да се изкара по нивите, да се засее между двете Богородици. Кр. Григоров, ТГ, 61-62. После тоя разговор ние са решихме да дойдеме наесен в Пловдив и да са видиме лично. Л. Каравелов, Съч.V, 33. "Недей ни оставя, байо Панайоте, барем до наесен." П. Хитов, МП, 61. "Аз ще да ида да вида, / дето си свири свирката. / .. / Ако се случи либето, / ти ми си, мамо, надявай / наесен с мъжко детенце." Нар. пес., СбВСтТ, 715.

2. Разш. През есента, през есенно време; есен, есенес. Щом наесен задуха студеният вятър от север, печално поскърцват запрашените им [на паянтовите къщи] дървени кепенци. Т. Харманджиев, КЕД, 15. Всеки претендираше, че орехът е негов.. Тъй че наесен, когато узрееха орехите и почнеха да се брулят, ставаха винаги неприятни спречквания. К. Калчев, ПИЖ, 66-67. Пак като ученик, но вече от по-горните класове, аз посетих Величкова в София. Беше наесен, през един мрачен ден. К. Гълъбов, СбЦГМГ, 282. Тука [в Поморията] няма постоянно население, но само временно, наесен и зиме. Т. Икономов, ЧПГ, 28.

Пилците (пилетата) се броят наесен. Разг. Резултатите от нещо, от някаква работа, дейност ще се видят по-късно. — Ти почакай — предупреди го.. човекът с конската глава.- Пилците се броят наесен. Г. Караславов, Избр. съч. VI, 241. Скрит зад училищната ограда, Николай наблюдаваше тържеството.. Нека ми се карат! "Пилетата се броят наесен". Когато им занеса парната машина, ще ахнат. П.Проданов, С, 42.

Списък на думите по буква