НАЖАБУ̀РВАНЕ

НАЖАБУ̀РВАНЕ ср. Отгл. същ. от нажабурвам и от нажабурвам се; нажабуркване, нажабуряване.

Списък на думите по буква