НАЖАБУ̀РКВАНЕ

НАЖАБУ̀РКВАНЕ ср. Отгл. същ. от нажабурквам и от нажабурквам се; нажабурване, нажабуряване.

Списък на думите по буква