НАЖАБУ̀РЧВАНЕ

НАЖАБУ̀РЧВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от нажабурчвам и от нажабурчвам се; нажабурване, нажабуркване.

Списък на думите по буква