НАЖАБУ̀РЯ

НАЖАБУ̀РЯ. Вж. нажабурвам и нажабурявам.

Списък на думите по буква