НАЖАБУРЯ̀ВАНЕ

НАЖАБУРЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от нажабурявам и от нажабурявам се.

Списък на думите по буква