НАЖА̀ЛВАМ

НАЖА̀ЛВАМ, -аш, несв. (рядко); нажаля̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. Нажалявам; натъжавам, наскърбявам. Песента я нажалваше още повече и тя по-скоро хлипаше, отколкото пееше.

НАЖА̀ЛВАМ СЕ несв. (рядко); нажаля̀ се св., непрех. Нажалявам се.

НАЖА̀ЛВАМ

НАЖА̀ЛВАМ СЕ1, -аш се, несв.; нажа̀ля се, -иш се, мин. св. -их се, св., непрех. Жаля много, продължително, насищам се да жаля; натъгувам се. Нона държеше обтегната на колената си малка детска дрешка и ронеше сълзи... — Да махнеш тези парцали! Стига вече! Не се ли нажали? Докога ще оплакваш още това циганче? Г. Райчев, ЗК, 127.

НАЖА̀ЛВАМ

НАЖА̀ЛВАМ СЕ2, -аш се, св., непрех. Рядко. Жалвам се много, продължително, насищам се да се се жалвам. Подава молби, жалби до всякакви инстанции, как не се умори този човек, как се не нажалва.

Списък на думите по буква