НАЖА̀ЛВАНЕ

НАЖА̀ЛВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от нажалвам и от нажалвам се; нажаляване, натъжаване, наскърбяване.

Списък на думите по буква