НАЖАЛЯ̀ВАНЕ

НАЖАЛЯ̀ВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от нажалявам и от нажалявам се; натъжаване, наскърбяване, нажалване. — Отде ми иде това необикновено нажаляване? Др. Цанков, ТМ (превод), 4.

Списък на думите по буква