НАЖА̀РВАМ

НАЖА̀РВАМ, -аш, несв.; нажа̀ря, -иш, мин. св. -их, св., прех. Диал. Жаря (в 3 и 5 знач.) много, във висока степен; напарвам. Нашите ме откриха чрез полицията из бойните полета, та ме прибраха и мама ми нажари хубаво гърба. А. Страшимиров, А, 309. Мравуняк от бодливи тръпки и остри сърбежи запъпли по гърба му — сякаш коприва го нажари. Т. Харманджиев, КВ, 698.

Списък на думите по буква