НАЖЀГЛЮВАНЕ

НАЖЀГЛЮВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от нажегллювам и от нажеглювам се; набиване1, натупване.

Списък на думите по буква