НАЖЕЖА̀ВАНЕ

НАЖЕЖА̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от нажежавам и от нажежавам се; нагорещяване. Тук [в цеха] ще бъдат компресорите и огнищата за нажежаване на болтовете. Д. Кисьов, Щ, 74. Нашата Земя също се е образувала от тази материя и нажежаването ѝ представлява вторично явление, причини за което са процесите на радиоактивно разпадане. Б. Ангелов, ЗМ,

12. Между две нажежавания на желязото той даваше обяснения върху политическото положение и отговаряше на някои закачки от свои политически противници. Г. Караславов, ОХ I, 252.

Списък на думите по буква