НАЖЀНВАМ

НАЖЀНВАМ, -аш, несв.; нажѐна, -еш, мин. св. -ах, св., прех. Нажънвам. Мнозина земеделци са ся изпоплашили от глъбоката оран, зачтото, като изорали отведнаж много наглъбоко,.. наженали по-малко снопие, отколкото биха наженали, ако да не бяха покътнали подзема наглъбоко. Лет., 1874, 253. Ей ще ми иде ерменлия гидия, / .. / Не ма пита гладна ли си, или не, / най ма пита колко.. наженах. Нар. пес., СбГЯ, 198. Кога иде на нива, / един сноп наженеше. / И под снопа лягаше, / доде слънце зайдеше. Нар. пес., СбГЯ, 155. наженвам се, нажена се страд.

Списък на думите по буква