НАЖЀНВАНЕ

НАЖЀНВАНЕ ср. Отгл. същ. от наженвам и от наженвам се; нажънване, ожънване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква