НАЖЍВА

НАЖЍВА ж Остар. Книж. Лека печалба. Той [редакторът на "Мир"] не знай, че роптанията в самата среда на народната партия се захванаха още в 1896 гг., вследствие реакционерството на ония нейни елементи, лламтежът за нажива у които пречеше за едно по-добро управление. Б, 1902, бр.456, 3. Колкото до събитията през Стамболовия режим,.., донесли са пряка материална полза на Цанкова и неговия зет, които,.., овреме доброволно напуснали отечеството си, за да търсят богата нажива в чужбина. Пряп., 1903, бр. 74, 3.

— Рус нажива.

Списък на думите по буква