НАЖЍЖАНЕ

НАЖЍЖАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и

диал. Отгл. същ. от нажижам и от нажижам се; нажежаване, нагорещяване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква