НАЖУ̀ЛВАНЕ

НАЖУ̀ЛВАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от нажулвам и от нажулвам се.

Списък на думите по буква