НАЖУ̀ЛЯНЕ

НАЖУ̀ЛЯНЕ, мн. -ия, ср. Рядко. Отгл. същ. от нажулям и от нажулям се; нажулване.

Списък на думите по буква