НАЖЪ̀НА

НАЖЪ̀НА. Вж. нажънвам и нажънувам.

Списък на думите по буква