НАЖЪ̀НВАНЕ

НАЖЪ̀НВАНЕ ср. Отгл. същ. от нажънвам и от нажънвам се; наженване.

Списък на думите по буква