НАЖЪ̀НУВАНЕ

НАЖЪ̀НУВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от нажънувам; нажънване, наженване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква