НАЗА̀ДНАЛОСТ

НАЗА̀ДНАЛОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Остар. Книж. Изостаналост. Те не искат да говорят за назадналостта, за бедността и за ония трудности,сред които тази страна се гърчи още от първите години на своето самостоятелно съществувание. Кр. Белев, З, 76.

Списък на думите по буква