НАЗА̀ДНИЧАВ

НАЗА̀ДНИЧАВ, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който не мисли и действува в съответствие с новото, с прогреса в духовното, социалното и материалното развитие или е против него; консервативен. Противоп. напредничав, прогресивен. "Каквото е дал Господ" — щеше да каже тя, но някак си се смути и я досрамя от тези думи,.. Такова нещо — да не я помислят за изостанала и назадничава. К. Калчев, ЖП, 436. — Господа, прощавайте, че се намесвам, но... нещастията на Турция започнаха, откакто некадърни наши управници, хора изастанали, назадничави допуснаха да се месят в нейните работи,.., външни сили. Д. Талев, ГЧ, 405. Домбо и Капоко,.., още веднъж разпръсваха злонамерените слухове на някои пътешественици и учени, че тъмнокожите по природа са назадничави, тъпи и слабоумни. Гр. Угаров, ПСЗ, 367. Мисълта, че започнатото преди години дело на обновление и напредък бе изпаднало в ръцете на бездушни и назадничави хора.., дразнеше Митхада. Ст. Дичев, ЗС II, 102.

2. Който е свързан с идеи, виждания, нрави и др., които са против или не са в съответствие с новото, с прогреса в духовното, социалното и материалното развитие. Противоп. напредничав, прогресивен. Проектът донесе известно разочарование в българите. Той не бе в новата си форма достатъчно либерален. В някои отношения той бе даже по-назадничав от сръбската конституция. С. Радев, ССБ I, 72. Изведнъж ми се стори странно, че седя тук -.., между хора, които някога са били първи в този град,.., но това не пречи на някои от тях да развиват свободно и безстрашно назадничавите си мисли. Л. Станев, ПХ, 144. Ние не можем да търпим мъж и свекърва да тормозят една млада и честна жена, че още не е родила дете. За такова назадничаво отношение към жената .. бием през ръцете. И. Петров, НЛ, 180-181.

Списък на думите по буква