НАЗА̀ЛЕН

НАЗА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил.

Езикозн. За звук — който се произнася носово; носов. Назални съгласни.

— От лат. nasalis 'носов' през фр. nasal.

Списък на думите по буква